• Menu news
  • Menu video
  • Menu friends
  • Menu about
Logo internet Internet male Internet female City skyline
Title questions internet
01
02
03
04
05
06
Internet question 01
Internet question 02
Internet question 03
Internet question 04
Internet question 05
Internet question 06
Cover
Title

Šie materiāli ietver 8 nodarbību
aprakstus ar darba lapām, lasāmajiem
tekstiem un uzdevumiem, lai palīdzētu
bērniem iegūt 5 superspējas.

Title

Materiālu izmantojiet kā radošu 
mācīšanās elementu, stāstot 
bērnam par drošību internetā un
piecām superspējām. Izdrukā un
izkrāso to!

Cover
Cover
Title

Diplomā atrodami pieci
drošības jautājumi un bērns
atbild uz šiem jautājumiem,
noskaitot attiecīgā jautājuma
pantiņu. Diplomu saņem
ikviens bērns, kurš apguvis
pantiņus – kļuvis par
supervaroni! Ir diploms gan
meitenēm, gan zēniem.

Title

Izmantojiet masku kā rotaļu elementu,
lai kopīgi mācītos un stāstītu bērniem
par drošību. Izdrukā, izgriez un izkrāso
to!

Cover
Cover
Title

Līdzīgi kā maskas izmantojiet
vairogus kā rotaļu elementus,
lai kopīgi mācītos un stāstītu
bērniem par drošību
internetā. Izdrukā, izgriez un
izkrāso to! Ir vairogi gan
meitenēm, gan zēniem.

Title

Šajos plakātos SuperToms un
SuperAnna vērš uzmanību
bērnu drošībai internetā un
atgādina par pieciem
“Supervaroņi Internetā”
pantiņiem, kurus var
iemācīties katrs bērns. Lai
aktualizētu bērnu drošības
internetā jautājumu, varat to
izdrukāt un novietot redzamā
vietā.

Cover